LED Downlight

E2DLF - LED Slim Downlight
E2DLF11T6-92750E2DLF25T8-92750E2DLF8T4-92750
#50056#50057#50055
9002000600
11258
E3DL-4 - 4-Inch LED Retrofit Downlighting
E3DL12P4-92765
#50050
900 LM
12 W
E3DL-6 - 5-Inch & 6-Inch LED Retrofit Downlighting
E3DL15P56-92765
#50051
1200 LM
15 W
E3DLS - 4" | 5/6"Smooth Downlight
E3DL4S-92750E3DL6S-92765
#50052#50053
900 LM1200 LM
12 W15 W
E4DL - LED Commercial Downlight
E4DLH1017D6-93040E4DLH12D4-93040E4DLH1420D8-93040E4DLH3040D10-93040
#50038#50037#50039#50040
800, 1000, 1400 LM920 LM1200, 1450, 1750 LM2300, 2700, 3150 LM
10W, 12W, 17W Select W12 W14W, 17W, 20W Select W30W, 35W, 40W Select W
Contact Us
13445 12th Street
Chino, CA 91710
(909) 591-2345