LED Flat Panel

E1BPL - LED Back-lit Flat Panel
E1BPL1-H30D-835E1BPL1-H30D-840E1BPL1-H30D-850E1BPL2-H30D-835E1BPL2-H30D-840E1BPL2-H30D-850E1BPL4-H36D-835E1BPL4-H36D-840E1BPL4-H36D-850E1BPL4-H40D-835E1BPL4-H40D-840E1BPL4-H40D-850
#65077#65078#65079#65086#65087#65088#65104#65105#65106#65113#65114#65115
3689 LM3736 LM3830 LM3697 LM3741 LM3830 LM4543 LM4588 LM4679 LM4941 LM4993 LM5097 LM
29.31 W29.31 W29.65 W29.26 W29.26 W29.53 W35.56 W35.56 W35.74 W38.98 W38.98 W38.94 W
E1PL - LED Flat Panel Light Fixture
E1PL2A36D-840E1PL2A36D-850E1PL4A60D-840E1PL4A60D-850
#65001#65002#65003#65004
3600 LM3600 LM6000 LM6000 LM
36 W36 W60 W60 W
E2PL - LED Flat Panel
E2PL2A30D-835E2PL2A30D-840E2PL2A30D-850E2PL4A40D-835E2PL4A40D-840E2PL4A40D-850
#65010#65011#65012#65013#65014#65015
3852 LM3888 LM3960 LM5042 LM5059 LM5093 LM
31 W31 W31 W41 W41 W41 W
E3PL - LED Flat Panel CCT-selectable Fixture
E3PL2A35D-83050E3PL4A50D-83050
#65030#65032
4375 LM6250 LM
20W, 25W, 30W, 35W selectable W35W, 40W, 45W, 50W selectable W
E4PL - LED Flat Panel Fixture
E4PL2A30D-840E4PL2A30D-850E4PL4A36D-840E4PL4A36D-850
#65054#65055#65057#65058
3828 LM3863 LM4605 LM4652 LM
31 W30 W36 W36 W
Contact Us
13445 12th Street
Chino, CA 91710
(909) 591-2345