LED Flushmount

E3-FMAS - LED Acrylic Square Flushmount Fixtures
E3XFMAS32D-803050
#40033
2580 LM
32 W
E3FMB - LED Metal-trim Round Flushmount Fixture
E3FMB1522T-93050E3FMB1522TW-93050
#40050#40051
1540LM, 1260LM, 1000LM LM1540LM, 1260LM, 1000LM LM
22W, 18W, 15W Select W22W, 18W, 15W Select W
E4FMR - LED Round Flushmount
E4FMR12D-93050E4FMR14D-93050E4FMR1522D-93050E4FMR1824D-93050E4FMR2432D-93050
#40043#40044#40045#40046#40047
98010001100 | 1300 | 16001260 | 1470 | 20001680 | 1960 | 2240
121415 | 18W | 2218 | 21W | 2424 | 28W | 32
Contact Us
13445 12th Street
Chino, CA 91710
(909) 591-2345